רוצים לחסוך בהוצאות המשכנתא? - השאירו פרטים ונעזור לכם לחסוך הון!

מסלולי משכנתא עיקריים

אילו מסלולי משכנתא קיימים? איזה מסלול משכנתא הכי מתאים לי?

(סקירת מסלולי משכנתא עיקריים תוך ההתייחסות לשיטת החזר שפיצר, הנפוצה יותר).

הלוואה בריבית קבועה לא צמודה

זוהי הלוואה בריבית קבועה שאינה משתנה לאורך כל חיי ההלוואה ואינה צמודה למדד המחירים לצרכן.
במסלול זה ההחזרים החודשיים בגין הקרן והריבית אינם משתנים לאורך כל חיי המשכנתא.
במסלול זה יתרת הקרן הולכת ופוחת לכל אורך חיי המשכנתא החל מההחזר הראשון.
זהו מסלול המעניק את הביטחון הרב ביותר לבוחרים בו ומשום כך מתאפיין בריביות הגבוהות ביותר.
למי זה מתאים? 
מסלול זה יתאים למי שמחפש יציבות בהחזרים החודשיים ומי שאינו רוצה להיות חשוף לסיכוני ההצמדה למדד המחירים לצרכן.
במידה ותרצו לבצע מחזור למסלול זה, אפשר ותידרשו לשלם עמלת פירעון מוקדם.

הלוואה בריבית קבועה צמודה

זוהי הלוואה בריבית קבועה שאינה משתנה לאורך כל חיי ההלוואה וגם צמודה למדד המחירים לצרכן.
במסלול זה, מכיוון שהקרן צמודה למדד המחירים לצרכן, ההחזרים החודשיים עשויים להשתנות מדי חודש בהתאם לשינויי המדד.
במסלול זה יתרת הקרן לא בהכרח הולכת ופוחתת מיד עם ההחזרים הראשונים מכיוון שהיא יכולה אף לעלות בהשפעת מדד המחירים לצרכן.
זהו מסלול אשר חושף את הבוחרים בו לשינויים במדד המחירים לצרכן ולכן מתאפיין בריביות נמוכות יותר מהמסלול בריבית קבועה לא צמודה למדד.
למי זה מתאים? מסלול זה יתאים בתקופות המאופיינות באינפלציה מרוסנת וכזו שלא צפויה לפרוץ ולעלות.
מסלול זה יתאים לתקופות קצרות ובינוניות.
במידה ותרצו לבצע מחזור למסלול זה, אפשר ותידרשו לשלם עמלת פירעון מוקדם.

הלוואה בריבית הפריים

זוהי הלוואה בריבית אשר משתנה מדי חודש על פי השינויים בריבית הפריים. 
ריבית הפריים היא ריבית בנק ישראל + מרווח הריבית הבין בנקאית (היום המרווח הוא 1.5%).
זהו מסלול המתאפיין בריבית נמוכה מאוד ואינו צמוד למדד.
למי זה מתאים? 
מסלול זה יתאים למי שמעוניין בגמישות לאורך חיי המשכנתא לבצע פירעונות בכל עת.

מסלול זה מתאים לכל תקופה.
במידה ותרצו לבצע מחזור למסלול זה, לא תידרשו לשלם עמלת פירעון מוקדם.

הלוואה בריבית משתנה לא צמודה

זוהי הלוואה בריבית אשר משתנה בכל פרק זמן מוגדר מראש (לדוגמא: כל 5 שנים).
בנוסף מסלול הלוואה זה אינו צמוד למדד המחירים לצרכן. פרושו של דבר, ההלוואה מתנהגת כמו הלוואה בריבית קבועה לא צמודה (קל"צ) לפרק הזמן שמוגדר מראש בתנאי ההלוואה.
אם הוגדר שהריבית תשתנה פעם ב- 5 שנים, אז מדובר בכל נקודת שינוי הריבית, בהלוואת קל"צ לתקופה של 5 שנים.
אופן שינוי הריבית במסלול זה נקבע בהתאם לעוגן של מק"מ (מלווה קצר מועד) או אג"ח בתוספת מרווח שנקבע מראש בתנאי ההלוואה.
למי זה מתאים? מסלול זה מתאים למגוון רחב של לווים.
מסלול זה מאפשר גמישות לבוחרים בו לבצע שינויים בתמהיל המשכנתא לאורך חיי ההלוואה.
במידה ותרצו לבצע מחזור למסלול זה, לא תידרשו לשלם עמלת פירעון מוקדם.

הלוואה בריבית משתנה צמודה

זוהי הלוואה בריבית אשר משתנה בכל פרק זמן מוגדר מראש (לדוגמא: כל 5 שנים).
בנוסף מסלול הלוואה זה גם צמוד למדד המחירים לצרכן. פירושו של דבר, ההלוואה מתנהגת כמו הלוואה בריבית קבועה צמודה לפרק הזמן שמוגדר מראש בתנאי ההלוואה.
אם הוגדר שהריבית תשתנה פעם ב- 5 שנים ('תחנת חישוב ריבית' או 'תחנת יציאה'), אז מדובר בכל נקודת שינוי הריבית בהלוואה קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן לתקופה של 5 שנים.
אופן שינוי הריבית במסלול זה נקבע בהתאם לעוגן של אג"ח בתוספת מרווח שנקבע מראש בתנאי ההלוואה.
למי זה מתאים? 
מסלול זה מתאים לתקופות קצרות, שכן בתקופות ארוכות יותר, חשופים הבוחרים במסלול זה לשינויים במדד המחירים לצרכן ולשינויי ריבית בתחנות חישוב הריבית (פעם ב- 5 שנים כמו בדוגמא).

מסלול זה מאפשר גמישות לבוחרים בו לבצע שינויים בתמהיל המשכנתא בכל תחנת חישוב ריבית חדשה.
במידה ותרצו לבצע מחזור למסלול זה, לא תידרשו לשלם עמלת פירעון מוקדם אם זה יתבצע בתחנת חישוב הריבית (אחת ל- 5 שנים כמו בדוגמא).
אם תרצו לבצע מחזור למסלול זה בין תחנות היציאה, אפשר ותידרשו לשלם עמלת פירעון מוקדם.